FORMSPRUTNING SEDAN 1965

Med gedigen teknisk kompetens och lång erfarenhet inom branschen, kan vi erbjuda högkvalitativa plastdetaljer i företrädelsevis konstruktionsplaster. En stor del av vår tillverkning är inriktad på olika typer av filter.

Den erfarenhet vi byggt upp sedan starten 1965 gör att vi i många fall används som bollplank av våra kunders konstruktörer. Det möjliggör att vi på ett tidigt stadium kan fånga upp eventuella problem och ge en konstruktiv lösning för att tillverkningen skall bli både rationellare och mer kostnadseffektiv.

Vi har full EDI-uppkoppling enligt Odette-standard och hanterar leveransplaner, följesedlar och fakturor automatiskt och papperslöst.

Vi är även certifierade enligt ISO9001 och ISO 14001.

filter