FILTER

På ESSGE-PLAST är vi särskilt stolta över vår filtertillverkning
I grunden handlar det om att få ett sladdrigt filtermaterial fäst i en stabiliserande ram. Tillverkning av ram och montering görs i ett och samma moment, vilket get mycket god vidhäftning. Filtrens utseende går att anpassa i det oändliga oavsett slutapplikation och vi tillverkar bara produkter efter era specifikationer. Vi gjuter in många typer av filtreringsmedia i flera sorters plastmaterial, sintrad metall, hålad plåt, flockade dukar, vävar i såväl syntet som metall för att nämna några. Tillverkningen av filter började redan 1968 vid förfrågan från en kund, sedan dess har tillverkningen bara växt och vi har tillverkat mer än 300 varianter till ett tjugotal kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Ungern, Polen, Österrike, USA och Brasilien.

filter

Filter

De första filtren som tillverkades var plana filterdukar ingjutna i enkla plastramar. Det skapar ett lätthanterligt filter som är lätt att montera med god tätningsförmåga. Denna typ av filter är fortfarande vanlig och produceras till ett flertal kunder.

filter

Ökad filterarea

Med en veckad konstruktion ökar vi filterarea flerfaldigt vilket ökar filtrets möjlighet till rening avsevärt. Filtret tål då en ökad nedsmutsning och får längre livslängd. Då vi tillverkat veckade filter under många år gör vår erfarenhet gör vår erfarenhet och kompetens att vi kan bygga produktionsflöden med hög automatiseringsgrad.

filter

Fler funktioner i ett

Tack vare vår långa erfarenhet av tekniskt formgods samt filter kan vi se produkten i ett större perspektiv och komma med råd och förslag på hur tillverkningen kan förbättras. Till exempel kanske man i samma moment kan gjuta gängfattning som annars skulle monteras i nästa skede, detta sparar både tid och pengar.