TEKNISKT FORMGODS

Vi tillverkar tekniskt formgods för en mängd olika applikationer.
Gemensamt för samtliga produkter i vår produktion är deras höga krav på måttnoggrannhet, finish, åldringsstabilitet samt formstabilitet. Vi inriktar oss främst mot tillverkningsindustrin och kan göra plastdetaljer med skottvikter upp till 1000g. Vår maskinpark med sex robotstationer gör vår verksamhet effektiv och flexibel med möjlighet till snabb omställning mellan jobb.

filter

Ingjutning

Med vår stora erfarenhet av ingjutning av filtermedia blir det enklare att gjuta in andra material i plast. Till exempel gjuter man ofta in en bussning för att kunna förstärka plasten vid skruvning, andra exempel är plåtar, axlar, skruvar och muttrar. Vid framtagning av ny produkt ger vi gärna råd till våra kunder om vilken process som är lämpligast, att gjuta in eller montera efter formsprutningen.

filter

Montering

När vi tillverkat plastdetaljen, är det oftast kostnadseffektivt att låta oss sköta monteringen. Vi monterar idag flertalet komponenter till våra kunder. Vi specialbygger monteringslösningar för att effektivisera processen ytterligare, där så många moment som möjligt görs i samband med formsprutningen. Vi utför även kompletta systemleveranser där vi ansvarar för allt från inköp av komponenter till leverans till distributören.

filter
filter